Thẻ lưu trữ: đùn-thổi

Công nghệ thổi màng bằng phương pháp < đùn-thổi >

CÔNG NGHỆ ĐÙN THỔI Công nghệ đùn thổi (Blowing injection technology): Đây là công nghệ thổi màng, sản xuất ra các loại vật liệu bao bì từ màng, dùng trong các công nghệ túi PE, PP và màng (cán màng PVC). Các loại máy thổi được cải tiến từ Việt Nam để thổi túi xốp […]