Thẻ lưu trữ: Hạt nhựa nguyên sinh là gì?

Hạt nhựa nguyên sinh là gì?

Hạt nhựa nguyên sinh là gì? Nhựa nguyên sinh là sản phẩm nhựa được sản xuất từ dầu mỏ và chưa qua sử dụng. Nhựa nguyên sinh cũng có độ tinh khiết như vàng 9999 vậy. Nhựa nguyên sinh được dùng để sản xuất các mặt hàng có giá trị cao, các sản phẩm tiều […]