Thẻ lưu trữ: LDPE

Màng ghép LDPE và LLDPE

LDPE và LLDPE lá để in và cán Tính năng chung Các màng được làm từ hạt LDPE hoặc LLDPE hoặc copolyme của chúng. Chúng có thể được sản xuất trong các phiên bản màu hoặc trong suốt. Chúng có tính kháng hóa chất cao ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao và các tính chất […]