Thẻ lưu trữ: Màng co nhiệt

Màng co nhiệt

kích thước chiều rộng của lá 150 – 1.600 mm mạch tối đa 3.200 mm độ dày của bộ phim 0,018 – 0,25 mm cuộn cuộn theo mặc định 25 – 28 kg đối với vai trò có chiều rộng lớn hơn thường 100 kg cuộn dây con lăn khác có thể được đặt theo […]