Thẻ lưu trữ: Màng co polyolefin đa lớp

Màng co polyolefin

Màng co polyolefin đa lớp đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất đóng gói cao hơn, cả ngoại hình hấp dẫn lẫn độ bảo vệ tối đa. Thay màng PVC. Màng polyolefin có tính chất quang học tuyệt vời và tính minh bạch hoàn chỉnh – bao bì nhấn mạnh sự xuất hiện của hàng hóa, làm […]